Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
Ochrona Fizyczna Obiektów
Systemy Ochrony Obiektów Stałych
Instalacje Systemów Ochrony
Całodobowe Alarmowe Centrum Monitoringu
Wybierz usługę
Usługi konwojowe

Usługi Konwojowe & Inkaso


Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed kradzieżą…, zagubieniem lub zniszczeniem oraz dostarczenie go w stanie nienaruszonym zgodnie z przyjętym harmonogramem i procedurą.

 

ASNET realizuje usługi konwojowe w następującym zakresie:

 

  • asysta przy przewożeniu/podejmowaniu gotówki do i z banku
  • inkaso gotówki z obiektu do banku (trezora)
  • konwojowanie wartości pieniężnych
  • konwojowanie materiałów niebezpiecznych
  • konwojowanie dokumentów niejawnych
  • zabezpieczanie konwojów i transportów specjalnego znaczenia

 

Usługi konwojowania i inkasa wartości pieniężnych wykonywane są zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych w transporcie - na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 Października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129.poz 858).

 

Do służby może trafić tylko wyznaczony i wyselekcjonowany pracownik posiadający odpowiednie cechy psychofizyczne, które gwarantują należyte wykonanie powierzonych mu do realizacji zadań.

 

Usługa asysty polega na zabezpieczeniu transportu gotówki przewożonej przez pracownika zleceniodawcy do banku lub pobierającego z niego gotówkę. Pracownik ochrony zabezpiecza kasjera od obiektu zleceniodawcy do drzwi banku. Pracownik zleceniodawcy odwożony jest do obiektu. Zgłoszenie usługi odbywa się u dyżurnego na telefonie alarmowym, który kieruje do wskazanego obiektu oznakowany pojazd patrolowy z pracownikami ochrony.

 

Usługa inkasa polega na pobraniu odpowiednio zabezpieczonej koperty z pieniędzmi przez załogę inkasencką i zdeponowaniu jej w trezorze banku, z którym klient posiada podpisaną umowę o korzystanie. Usługi inkasa realizowane są wg ustalonych grafików i zasad.

 

Konwojowanie wartości pieniężnych polega na transporcie gotówki w zakresie wskazanym przez zleceniodawcę. Usługa realizowana jest przez specjalnie przeszkolonych pracowników ochrony z odpowiednim zapleczem technicznym zależnym od ilości przewożonych walorów.

 

Konwojowanie materiałów niebezpiecznych oraz transportów specjalnych to usługa zabezpieczenia transportu towarów stanowiących zagrożeenie lub ze względu na swój charakter podlegającym odpowiednim procedurom bezpieczeństwa. Realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i w koordynacji ze służbami Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Policji oraz Wojskiem.

 

Konwojowanie dokumentów niejawnych to usługa przewozu dokumentacji zastrzeżonej stanowiącej tajemnicę służbową, państwową o charakterze zastrzeżonym, poufnym lub tajnym. Ze względu na specyfikę transportu usługa realizowana jest przez odpowiednio przeszkolonych pracowników ochrony posiadających Poświadczenie Bezpieczeństwa uprawniające do odpowiedniego dostępu do dokumentów oraz wyposażonych w środki zabezpieczające zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Transport i ochrona wartości pieniężnych wymaga stosowania najbardziej zaawansowanych form zabezpieczenia technicznego i elektronicznego.

 

Do przewozu walorów zaangażowane są odpowiednie do zagrożenia i ilości środki zabezpieczenia technicznego i fizycznego - specjalistyczne walizki i teczki, stała łączność radiowa, broń palna krótka i maszynowa, kamizelki kuloodporne i hełmy, odpowiednio przystosowany samochód konwojowy i bankowóz.

 

Załoga konwojowa utrzymuje stałą łączność radiową z Centrum Monitoringu ASNET oraz z pozostałymi patrolami gotowymi w sytuacji zagrożenia do udzielenia wsparcia. Pojazdy konwojowe nadzorowane są on-line w systemie Satelitarnego Monitoringu Pojazdów ASNET-GPS.

Biuro / sekretariat
biuro@asnet-monitoring.pl
52 349 38 29

Monitoring 24h
monitoring@asnet-monitoring.pl
52 349 51 71

Dział umów
umowy@asnet-monitoring.pl
52 349 38 29

Dział rozliczeń
rozliczenia@asnet-monitoring.pl
52 349 38 29

Dział handlowy
handlowy@asnet-monitoring.pl
691 911 676

Dział techniczny
serwis@asnet-monitoring.pl
691 911 727

Dział ochrony
ochrona@asnet-monitoring.pl
601 918 210

Napisz do nas
 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2016@asnet-monitoring.pl